Ceník tanečních kurzů

Cena kurzovného se odvíjí od počtu navštěvovaných hodin za týden. Je stanovena na pololetí a splatná do 3 týdnů od nastoupení do kurzu, s možností platby v hotovosti na recepci studia, nebo převodem na účet (do poznámky prosíme uvést jméno a příjmení přihlášené osoby).

Stávající ceny kurzů jsou platné pro školní rok 2016/2017. Platí se na pravidelných kurzech nebo převodem na bankovní účet 2901096168-2010 (kód banky- fio banka).

Počet hod týdně Cena za pololetí
1 hodina 1 650 Kč
1 – 1,5 hodiny 1 750 Kč
2 – 3 hodiny 2 790 Kč
3,5 – 4,5 hodiny 3 090 Kč
5 a víc hodin 3 350 Kč

* Vrácení kurzovného nebo jeho části je možné jen v opodstatněných případech, např.:
– zdravotní problémy (zpráva od lékaře)
– změna bydliště (jiné město,..)
– rodinné důvody