Ceník tanečních kurzů

Cena kurzovného se odvíjí od počtu navštěvovaných lekcí za týden. Je stanovena na pololetí a splatná do 3 týdnů od nastoupení do kurzu, s možností platby v hotovosti na recepci studia, nebo převodem na účet (do poznámky prosíme uvést jméno a příjmení přihlášené osoby).

Stávající ceny kurzů jsou platné pro školní rok 2018/2019. Platí se na pravidelných kurzech nebo převodem na bankovní účet 800002338/7940.

Počet lekcí týdně Cena za pololetí
1 lekce/týden 1 950 Kč
2 lekce/týden 2 990 Kč
3 lekce/týden 3 390 Kč
4 lekce/týden 3 650 Kč
5 lekcí/týden 3 890 Kč

* Vrácení kurzovného nebo jeho části je možné jen v opodstatněných případech, např.:
– zdravotní problémy (zpráva od lékaře)
– změna bydliště (jiné město,..)
– rodinné důvody