Partneři

Taneční studio Street Soul na základě „Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna“ za rok 2019, obdrželo dotaci ve výši 10 000,-Kč na podporu provozu.