Přihláška do tanečních kurzů

Vyplněním a odesláním přihlášky bude přihlášená osoba zavedena do interního systému a zařazena
do vybraného kurzu podle pokročilosti (ta se určí po domluvě, nebo po absolvovaní prví lekce).  Zároveň se zavazuje, že zaplatí cenu kurzovného dle stanoveného ceníku.
Přihláška pro Vás bude připravena k podpisu na recepci našeho studia.

Cena kurzovného se odvíjí od počtu navštěvovaných hodin za týden. Je stanovena na pololetí a splatná do 3 týdnů od nastoupení do kurzu, s možností platby v hotovosti na recepci studia, nebo převodem na účet (do poznámky prosíme uvést jméno a příjmení přihlášené osoby).

STORNO platby za kurzy:
Vrácení kurzovného nebo jeho části je možné jen po domluvě s odpovědním pracovníkem studia a to
v opodstatněných případech, např.:  zdravotní problémy (zpráva od lékaře), změna bydliště (jiné město), rodinné důvody a jiné.